top of page
  • รูปภาพนักเขียนLazabet app

สูตรการเล่นหวยมะก่องถี่ เป็นคู่

บะก่องถี่มีวิธีการเล่นค่อนข้างง่ายมาก เพียงแต่นักแทงทั้งหลายจะต้องใช้สมองคิด ไตร่ตรอง ตีความ วิเคราะห์ปริศนาโจทย์จากค่าวให้แตก เมื่อได้คำตอบแล้วจึงเลือกแทงตัวทายปริศนาตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวใน 36 ตัว สมมุติว่าจากการวิเคราะห์ “ค่าว” และตีความ “ปัญหา” และ “บะก่องดิบ” ประจำงวดเชื่อว่าสัตว์ปริศนาน่าจะเป็น “ม้า” แต่เนื่องจากบะก่องถี่มีการจับคู่ไว้แล้ว 18 คู่ เจ้าฟ้าอาจจะออก “นกยูง” แทนก็ได้ (ม้า คู้กับ นกยูง) ถือว่าเป็นสิทธ์อันชอบธรรม ทำได้ไม่ผิดกติกาไม่ขัดต่อปริศนาโจทย์ ดังนั้นผู้ที่นิยมเสี่ยงโชคบะก่องถี่ทั้งหลาย มักจะซื้อคู่ของสัตว์หรือสิ่งของนั้นๆ ควบกันไปด้วยเพื่อกันการผิดหวังและเสียโอกาส ในกรณีนี้เมื่อแทงม้าส่วนใหญ่จะแทงนกยูงควบไปด้วยสูตรการเล่นก็ไม่ยาก จะมีองค์ประกอบหลักๆ 6 ตัว หรือ 36 หัวเมือง เป็นสิงห์สาราสัตว์ 34 ตัว ที่เหลือเป็นแม่ชีกับแหวน ตามกฎ กติกาการเล่นบะก่องถี่ ตัวปริศนาหรือตัวทายเหล่านี้ถูกจัดไว้ตายตัว โดยมีช้างคู่กับอีเห็น ม้าคู่กับนกยูง กระต่ายคู่กับแหวน ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้นตัวปริศนาหรือตัวทายทังหมดจึงจับคู่ได้ 18 คู่ การจับคู่มีความหมายมากๆสำหรับผู้เล่น


สูตรการเล่นมะก่องถี่

สมมุติว่าบะก่องดิบกล่าวไว้ว่า : สัตว์ตัวนี้ปลิ้นป๊อกปลิ้นแป๊ก (หน้าไหว้หลังหลอก) ตีความแล้วน่าจะเป็นวอก (ลิง) แต่ควรจะซื้อปลาคำ (ปลาทอง) คู่ของวอก (ลิง)

18คู่ที่ว่า ได้แก่

1. ลิง คู่กับ ปลาทอง

2. กระต่าย คู่กับ แหวน

3. ปลาเงิน คู่กับ ขี้เดือน(ไส้เดือน)

4. ก๋าแก๋(นกพิราบ) คู่กับ นกแดง

5. ไก่ คู่กับ เหยี่ยน(ปลาไหล)

6. แม่ขาว คู่กับ กว๋าง(กวาง)

7. อีเห็น คู่กับ จ้าง(ช้าง)

8. หมา คู่กับ หนู

9. แมงมุม คู่กับ งัว(วัว)

10. เต่า คู่กับ ก่ำเบ้อ(ผีเสื้อ)

11. ห่านหรือเป็ด คู่กับ งู

12. ม้า คู่กับ นกยูง

13. หอย คู่กับ เผิ้ง(ผึ่ง)

14. แมว คู่กับ มังกร

15. ปู คู่กับ นาค

16. แป๊ะ(แพะ) คู่กับ ก๋าดำ(กาดำ)

17. เสือ คู่กับ นกยาง

18. หมู คู่กับ กบ


สรุปง่ายๆ ถ้าคิดว่าจะออกอะไรให้ใส่คู่ของมันด้วย!!!

ดู 554 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentários


bottom of page